• Deltakerne

  Til Bergen Fjellmaraton 2014 var det totalt 625 stykker som var påmeldt. Deltakerne kom fra 10 ulike land. Av de påmeldte var det 583 som startet, og av disse kom 580 til mål. Ca. 40 % av deltakerne var kvinner, og ca. 40 % stilte i konkurranseklassen. I konkurranseklassen var kvinneandelen 22 %, mens den var 52 % i turklassen.

  I 2015 var det 1092 påmeldte, 6 land var representert. Av de påmeldte var det 883 som startet, 869 kom i mål. Også i 2015 var ca. 40 % av deltakeren kvinner. Av alle deltakerne stilte 44 % i konkurranseklassen. Kvinneandelen var 28 % i konkurranseklassen og 52 % i turklassen.

  I 2016 var det 1490 påmeldte, sju land var representert. Av de påmeldte var det 1301 som startet, 1277 kom i mål. Også i 2016 var ca. 40 % av deltakeren kvinner. Av alle deltakerne stilte 41 % i konkurranseklassen. Kvinneandelen var 22 % i konkurranseklassen og 55 % i turklassen.

  I 2017 var det 1693 påmeldte. Av de påmeldte var det 1453 som startet, 1440 kom i mål.

 • Tider

  I 2014 var beste tiden for herrer 1:35:52, mens kvinnenes bestetid var 1:57:11. I 2015 var raskeste tid for menn og kvinner hhv. 1:38:48 og 2:01:57.  Gjennomsnittlig tid for kvinner og menn var hhv. 3:33:38 og 2:48:37 i 2014. I 2015 var forholdene tøffere i løypen og gjennomsnittstiden var 3;44:30 for kvinner og 3:00:30 for menn. I 2016 var det gode løpeforhold det ble satt ny løyperekord for herrer med tiden 1:34:57. Gjennomsnittstidene for kvinner og menn var hhv: 3:29:41 og 2:53:34.

  I 2017 var beste tiden for herrer 1:35:29, mens kvinnenes bestetid var 1:55:24. Gjennomsnittstiden var 3:21:00 for kvinner og 2:44:22 for menn.

 • Gullmerket

  De som startet i konkurranseklassen fikk gullmerket dersom tidskravet ble oppfylt. Tidskravet beregnes separat for hver aldersklasse ved at man tar et gjennomsnitt av tiden til de fem beste i klassen, og legger til 25 %. Tidskravet vil likevel maksimalt kunne være 40 % mer enn vinnertiden i en klasse.

  I 2014 var det totalt 17 % av kvinnene og 17 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av de som deltok i konkurranseklassen var det 31 % av mennene og 71 % av kvinnene som klarte merket. Totalt 106 stykker klarte gullmerket i 2014.

  I 2015 var det 12 % av kvinnene og 13 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av deltakeren i konkurranseklassen var det 39 % av kvinnene og 28 % av mennene som klarte gullmerket. Bare 17 % av mennene i aldersgruppen 20-39 år klarte gullmerket. Totalt var det 132 stykker som klarte gullmerket i 2015.

  I 2016 var det 15 % av kvinnene og 14 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av deltakeren i konkurranseklassen var det 67 % av kvinnene og 25 % av mennene som klarte gullmerket. Totalt var det 209 stykker som klarte gullmerket i 2016.

  I 2017 var det 11 % av kvinnene og 14 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Totalt var det 221 stykker som klarte gullmerket i 2017.

  Så langt er det delt ut 668 gullmerker. Det er 102 personer som har klart gullmerkekravet to ganger, 41 stykker som har klart det tre ganger og 9 stykker som har klart det fire ganger. Av de 9 som har klart det fire ganger er det 4 menn og 5 damer.

  Damene som har fire gullmerker er : Anne-Grete Andreassen, Birte Hellen , Kristine Spildo, Lina Rivedal og Randi Hole.
  De fire mennene med fire gullmerker er: Christian Sætersdal, Robert Næss, Stian Fimreite, og Thomas Haug.