ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Tirsdag 3. mars kl 17.30
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

ÅRSMØTE TIF VIKING

Tirsdag 3. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG

Årsmøte 2020
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.
VELKOMMEN!

Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innehar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.