VELKOMMEN TIL AKTIV SFO I VIKINGHALLEN

Turn og idrettsforeningen Viking har lang tradisjon innen aktivitet for barn og unge. Vi har en aktiv fritidsordning for de eldste skolebarna. To til tre dager i uken kan tredje- til femteklassinger komme til Vikinghallen for å drive med ulike idrettsaktiviteter, grunnleggende motorikk og basisøvelser.

SFO er tirsdag, onsdag og torsdag – en kan velge å delta 2 eller 3 dager i uken. Begrenset antall plasser.

Målgruppe: 3.-5.trinn. Påmelding her.

OPPSTART FOR HØSTSEMESTERET ER 27.AUGUST FOR ALLE GRUPPER.

Det vil bli fellestrening med varierte aktiviteter de to første ukene, deretter inndeling i allidrett, håndball og turn.

 • SFO ALLIDRETT

  På allidrettsgruppen driver vi variert aktivitet og at barna kan prøve ut ulike idretter. I løpet av semesteret vil de blant annet få prøve taekwondo, orientering, håndball, volleyball, turn og friidrett. Målet er å utvikle motoriske og fysiske ferdigheter gjennom allsidig aktivitet og å oppleve gleden ved allsidig bevegelse. 

  13:30-14.00: Mat og lekser på hjørneværelset

  14:00-16:00: Varierte aktiviteter inne eller ute

 • SFO TURN

  På turngruppen har vi to dager i uken en time med rene turnøvelser. I tillegg vil vi drive med varierte aktiviteter inne og ute og prøve ulike idretter sammen med de andre SFO-gruppene.

  13:30-14.00: Mat og lekser på hjørneværelset

  14:00-16:00: Varierte aktiviteter inne eller ute – alltid minst en time med turn

 • SFO HÅNDBALL

  På håndballgruppen har vi to dager i uken en time med ren håndball. I tillegg vil vi drive med varierte aktiviteter inne og ute og prøve ulike idretter sammen med de andre SFO-gruppene.

  13:30-14.00: Mat og lekser på hjørneværelset

  14:00-16:00: Varierte aktiviteter inne eller ute – alltid minst en time med håndball

SFO starter kl 13:30 i Vikinghallen med et enkelt brødmåltid. Onsdager serverer vi varm suppe. Fra klokken 14 til 15.30 blir det hovedaktivitet etterfulgt av basistrening og grunnleggende motoriske øvelser i fellesskap frem til vi avslutter kl 16:00.

Du kan velge å melde deg på et av følgende tilbud: Allidrett, turn eller håndball

ALLIDRETT: tirsdag, onsdag og torsdag

TURN: tirsdag og torsdag (+ mulighet til å være med allidrett onsdag)

HÅNDBALL: tirsdag og onsdag (+ mulighet til å være med allidrett torsdag)

På turn- og håndballgruppene er det en times særidrettsaktivitet og en times generell aktivitet, den generelle aktiviteten er ofte ganger sammen med de andre gruppene.

Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og varer til midten av juni. Høstsemesteret starter i slutten av august og vi har åpent til midten av desember. I desember og juni har vi eget program med aktiviteter tilpasset sesongen og været. I skoleferiene arrangerer vi aktivitetsleirer som barna kan delta på.

Barna går til og fra skole/SFO/hjem på egenhånd.

Pris pr. måned for 3 dager i uken er 1250,-

Pris pr. måned for 2 dager i uken er 990,-.

Pris pr. måned for 1 dag i uken er 700,-

Halv pris i desember og juni måned.

Hjertelig velkommen til SFO i Vikinghallen! Klikk her for å melde på.

Vi har støtteordninger for de som av økonomiske grunner ikke har mulighet til å la sitt barn delta på SFO, klikk her for å søke om støtte.

SFO-koordinator er Ingvild Jørstad: sfo@tifviking.no.

I tillegg til lederne vil barna treffe flere andre trenere i løpet av et semester. Vi vil introdusere ulike idretter og få besøk av Vikings hovedtrenere i blant annet orientering, friidrett, taekwondo og turn for å nevne noen.

replica rolex