Avdelingspriser: Voksne medlem kr. 600,-/Barn kr. 500,-/Idrettsskole kr. 400,-/Sprek Viking kr. 350,-