Årsmøte i TIF Viking og Representantskapet 2024

ÅRSMØTE i TIF VIKING 2024

Tirsdag 12. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:

Årsmeldinger, målsettinger, innkomne forslag, fastsette medlemskontingent/treningsavgift, regnskap og budsjett og valg.

Møterett årsmøte TIF Viking:

Alle voksne medlemmer har møterett.
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET 2024

Tirsdag 12. mars kl 18.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:

Beretninger / eiendommer, regnskap og budsjett, beretning fond, innkomne forslag og valg.

Møterett representantskapet:

Medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.