Alle bilder på TIF Vikings nettside er opphavsrettslig beskyttet og tilhører TIF Viking. Enhver bruk av bildene skal avklares med rettighetshaver. Dette gjelder både privat bruk, kommersiell bruk og redaksjonell bruk. Ved hver reproduksjon av bilder (når tillatelse til bruk er gitt) skal det iht.
Åndsverkloven §3, angis ved bildet: Foto: Roy Eikevåg/TIF Viking.