LØYPE

Bergen fjellmaraton er en halvmaraton fra Montana til Skansemyren. 

Store deler av stigningen gjøres unna på de første 3 kilometerne til man er oppe på Ulriken. Derfra går løypen i småkupert terreng over Vidden før den krysser over til Vareggen. Når du kommer til Vikinghytten på Vareggen er du halvveis, og der er det drikkestasjon. Løypen fortsetter så i retning Rundemanen. Fra Rundemanen går løypen øst for Store Tindevann og ned Blåmansveien. Avslutningen er via lysløypen forbi øvre Fløybanestasjon og ned til mål på Skansemyren.

Løypen er tilgjengelig for nedlasting på applikasjonen ut.no (http://ut.no/tur/bergen-fjellmaraton) her er den også tilgjengelig for mobil. 

 a70159_830954f8797c470b820a1c2a83d34a2d.jpg_srz_p_596_217_75_22_0.50_1.20_0

Ta vare på miljøet

Miljø
Vi oppfordrer alle til å tenke på miljøet under arrangementet. Store deler av løypen går i forvaltningsområdet Byfjellene og forurensingslovens § 28 (forbud mot forsøpling) gjelder selvfølgelig også her – vennligst ikke kast søppel fra deg i naturen. Ta vare på papir og annet emballasje og kast det på matstasjonen eller i målområdet.

Viktig melding!

Natur & drikkevannskilde
Deler av løypen til Bergen Fjellmaraton går i tilsigsområdet til byens drikkevatn. Det må hensyns tas når du
ferdes ute i naturen. Disse områdene er godt skiltet og viser hvilke regler som gjelder for å unngå forurensning av drikkevannet. Se også kommunens informasjonsside om å ta vare på naturen og drikkevannskilde når du går på tur.