• Deltakerne

  Til Bergen Fjellmaraton 2014 var det totalt 625 stykker som var påmeldt. Deltakerne kom fra 10 ulike land. Av de påmeldte var det 583 som startet, og av disse kom 580 til mål. Ca. 40 % av deltakerne var kvinner, og ca. 40 % stilte i konkurranseklassen. I konkurranseklassen var kvinneandelen 22 %, mens den var 52 % i turklassen.

  I 2015 var det 1092 påmeldte, 6 land var representert. Av de påmeldte var det 883 som startet, 869 kom i mål. Også i 2015 var ca. 40 % av deltakeren kvinner. Av alle deltakerne stilte 44 % i konkurranseklassen. Kvinneandelen var 28 % i konkurranseklassen og 52 % i turklassen.

  I 2016 var det 1490 påmeldte, sju land var representert. Av de påmeldte var det 1301 som startet, 1277 kom i mål. Også i 2016 var ca. 40 % av deltakeren kvinner. Av alle deltakerne stilte 41 % i konkurranseklassen. Kvinneandelen var 22 % i konkurranseklassen og 55 % i turklassen.

  I 2017 var det 1693 påmeldte. Av de påmeldte var det 1453 som startet, 1440 kom i mål.

  I 2018 var det totalt 2121 stykker som var påmeldt. Deltakerne kom fra 17 ulike land. Av de påmeldte var det 1809 som startet, og av disse kom 1777 til mål. Ca. 37 % av deltakerne var kvinner, og 38 % stilte i konkurranseklassen. I konkurranseklassen var kvinneandelen 20 %, mens den var 48 % i turklassen.

  I 2019 var det totalt 2355 deltakere påmeldte. Av de påmeldte var det 1825 som startet, og av disse kom 1792 stykker i mål. I konkurranseklassen var andelen kvinner 21 %, mens i turklassen var andelen 49 %.  63 % av alle deltakerne stilte i turklassen.

  I 2020 var det totalt 2328 deltakere. Av de påmeldte var det 1382 som startet og av disse var det 1363 som kom i mål. 18 % av deltakerne som stilte i konkurranseklassen var kvinner, og i turklassen var andelen 19 %. 64 % av alle deltakerne stilte i turklassen.

  I 2022 var det totalt 2510 deltakere. Av de påmeldte var det 1594 startende, og av disse var det 1510 som kom i mål.

 • Tider

  I 2014 var beste tiden for herrer 1:35:52, mens kvinnenes bestetid var 1:57:11. Gjennomsnittlig tid for kvinner og menn var hhv. 3:33:38 og 2:48:37 i 2014

  I 2015 var raskeste tid for menn og kvinner hhv. 1:38:48 og 2:01:57.  I 2015 var forholdene tøffere i løypen og gjennomsnittstiden var 3;44:30 for kvinner og 3:00:30 for menn.

  I 2016 var det gode løpeforhold det ble satt ny løyperekord for herrer med tiden 1:34:57. Gjennomsnittstiden for kvinner og menn var hhv: 3:29:41 og 2:53:34.

  I 2017 var beste tiden for herrer 1:35:29, mens kvinnenes bestetid var 1:55:24. Gjennomsnittstiden var 3:21:00 for kvinner og 2:44:22 for menn.

  I 2018 var beste tiden for herrer 1:30:26, mens kvinnenes bestetid var 1:52:25. Gjennomsnittstiden var 3:20:17 for kvinner og 2:48:09 for menn.

  I 2019 var raskeste tiden for menn 1:40:14, mens raskeste tid for kvinner var 1:54:39.

  I 2020 var raskeste tiden for menn 1:32:20, mens raskeste tiden for kvinner var 1:52:24. Gjennsomsnittstidene for menn og kvinner var hhv: 2:30:42 og 2:46:58

  I 2021 var raskeste tid for menn 1:31:32, mens raskeste tid for kvinner var 1:42:59.

  I 2022 var raskeste tid menn: 1:38:10, mens raskeste tid for kvinner var 1:59:00. Gjennomsnittstid for turklasse var 3:30:09 og konkurranseklasse: 2:42:59.

 • Gullmerket

  De som startet i konkurranseklassen fikk gullmerket dersom tidskravet ble oppfylt. Tidskravet beregnes separat for hver aldersklasse ved at man tar et gjennomsnitt av tiden til de fem beste i klassen, og legger til 25 %. Tidskravet vil likevel maksimalt kunne være 40 % mer enn vinnertiden i en klasse.

  I 2014 var det totalt 17 % av kvinnene og 17 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av de som deltok i konkurranseklassen var det 31 % av mennene og 71 % av kvinnene som klarte merket. Totalt 106 stykker klarte gullmerket i 2014.

  I 2015 var det 12 % av kvinnene og 13 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av deltakeren i konkurranseklassen var det 39 % av kvinnene og 28 % av mennene som klarte gullmerket. Bare 17 % av mennene i aldersgruppen 20-39 år klarte gullmerket. Totalt var det 132 stykker som klarte gullmerket i 2015.

  I 2016 var det 15 % av kvinnene og 14 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Av deltakeren i konkurranseklassen var det 67 % av kvinnene og 25 % av mennene som klarte gullmerket. Totalt var det 209 stykker som klarte gullmerket i 2016.

  I 2017 var det 11 % av kvinnene og 14 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Totalt var det 221 stykker som klarte gullmerket i 2017.

  I 2018 var det 11 % av kvinnene og 13 % av mennene som var påmeldt som klarte gullmerket. Totalt var det 236 stykker som klarte gullmerket i 2018.

  Så langt er det delt ut 904 gullmerker. Det er 121 personer som har klart gullmerkekravet to ganger, 71 stykker som har klart det tre ganger, 18 stykker som har klart det fire ganger og 7 stykker som har klart det fem ganger. Av de 7 som har klart det fem ganger er det 4 menn og 3 damer.

  Damene som har fem gullmerker er : Birte Hellen , Kristine Spildo og Randi Hole.
  De fire mennene med fem gullmerker er: Christian Sætersdal, Robert Næss, Stian Fimreite, og Thomas Haug.