ÅRSMØTE

Årsmøte

Torsdag 9. mars kl 19.00

Sted: Vikinghallen

 

DAGSORDEN:

ÅRSMELDINGER

MÅLSETTINGER

INNKOMNE FORSLAG

REGNSKAP/ BUDSJETT

VALG

 

Forslag til årsmøte må være administrasjonen i hende senest 14 dager før.