ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Tirsdag 1. juni kl. 17.30
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

ÅRSMØTE VIKING

Tirsdag 1. juni kl. 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG

Årsmøte 2021

Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte.
Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

VELKOMMEN!