Årsmøte representantskapet
Tirsdag 27. februar 2018 kl 19.00

Sted: Vikinghallen

DAGSORDEN:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP/ BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

Forslag til årsmøte må være administrasjonen i hende senest 1 uke før.