ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Årsmøte representantskapet

Tirsdag 21. februar kl 19.00

Sted: Vikinghallen

 

DAGSORDEN:

BERETNING/ VIKINGHALLEN

REGNSKAP/ BUDSJETT

BERETNING FOND

INNKOMNE FORSLAG

VALG

Forslag til årsmøte må være administrasjonen i hende senest 1 uke før.