Årsmøte
Tirsdag 13. mars kl 19.00

Sted: Vikinghallen

DAGSORDEN:
ÅRSMELDINGER
REGNSKAP/ BUDSJETT
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
VALG

Forslag til årsmøte må være administrasjonen i hende senest 14 dager før.