ÅRSMØTE

ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

 

Mandag 14. mars kl. 18.00

Sted: Vikinghallen

 

Dagsorden:

BERETNING / VIKINGHALLEN

REGNSKAP / BUDSJETT

BERETNING FOND

INNKOMNE FORSLAG

VALG

 

ÅRSMØTE

 

Torsdag 7. april kl. 18.00

Sted: Vikinghallen

 

Dagsorden:

ÅRSMELDINGER

MÅLSETTINGER

INNKOMNE FORSLAG

REGNSKAP/BUDSJETT

VALG

 

Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

Forslag til årsmøte må være innsendt senest 22. mars.