ÅRSMØTE I TIF VIKING 2022

Tirsdag 15. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG

Møterett årsmøte TIF Viking:

Alle voksne medlemmer har møterett.
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Tirsdag 15. mars kl 18.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

Møterett representantskapet:

Medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

 

ÅRSMØTER I AVDELINGENE

Nå er det tid for årsmøter i avdelingene.
Ta kontakt med avdelingsleder for mer informasjon.