ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Tirsdag 3. mars kl 17.30
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innehar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

ÅRSMØTE TIF VIKING

Tirsdag 3. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG

Årsmøte 2020
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.
VELKOMMEN!