ÅRSMØTE I TIF VIKING 2023

Tirsdag 14. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:

Årsmeldinger, målsettinger, innkomne forslag, fastsette medlemskontingent/treningsavgift, regnskap og budsjett og valg.

Møterett årsmøte TIF Viking:

Alle voksne medlemmer har møterett.
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET 2023

Tirsdag 14. mars kl 18.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:

Beretninger / eiendommer, regnskap og budsjett, beretning fond, innkomne forslag og valg.

Møterett representantskapet:

Medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

Årsberetninger for 2022

Trykk på bilde av bladet for å lese årsberetninger til årsmøte.

 

Saksdokumenter årsmøte 2023

Trykk på bilde for å lese saksdokumenter til årsmøtene.

 

ÅRSMØTER I AVDELINGENE

Nå er det tid for årsmøter i avdelingene.
Ta kontakt med avdelingsleder for mer informasjon.