Oppføringer av

Turorientering – Gratis!

Vi tilbyr nå gratis turorientering på byfjellene! Kart deles ut i Tippetue kiosk i åpningstiden, samt lastes ned her: https://turorientering.no/tifviking/    Husk å følge gjeldende regler og retningslinjer! Se www.fhi.no for oppdatert info.