Velkommen til idretts-SFO i Vikinghallen

Idretts-SFO i Vikinghallen og vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Vi tar opp nye medlemer gjennom hele året. Idretts-SFO er et tilbud for 3. til 6. klasse. Påmelding her.

Her får barna prøvd ulike idrettsaktiviteter, utviklet gode motoriske ferdigheter og dannet et godt grunnlag for å drive idrett.

I et samfunn som i stadig større grad bærer preg av stillesitting og teknologi, blir det viktigere å engasjere barn og unge i fysisk aktivitet. I dag vet vi at det er sammenheng mellom barns evne til å koordinere kroppen sin fysisk og barns evne til å løse teoretiske og praktiske oppgaver i f.eks skolesituasjoner. Vi ønsker å legge tilrette for en aktiv hverdag for alle barn.

Fysisk aktivitet sammen med andre skaper trivsel og samhold. Sammen gjør vi idretts-SFO til et trykt, sosialt og aktivt sted å være.

Alle våre instruktører har høy kompetanse innen barneidrett.

Ukeplan for idretts-SFO
Barna kommer etter skolen og dersom skolen slutter slik at de ikke rekker å være i vikinghallen før 14:00, så går det fint. Da kommer de så fort de kan. 

Tirsdag: 13:30-16:00

Denne dagen har vi fokus på ulike ballsporter som håndball, basketball, volleyball, fotball med flere. Det vil også bli innslag av taekwondo, turn og kordinasjonstrening.

13:30 Enkelt brødmåltid til lunsj.

14:00 Dagens hovedaktivitet starter.

16:00 Barna går hjem selv.

Onsdag: 13:30-16:00

Denne dagen har vi fokus på basistrening og styrke. Vi varierer også med ulike idretter, leker, koordinasjon/bevegelighet, uteaktiviteter og ballsporter.

13:30 Varm suppe til lunsj.

14:00 Dagens hovedaktivitet starter.

16:00 Barna går hjem selv.

På fine dager flytter vi gjerne aktiviteten utendørs. Ved oppstart vil vi ha fokus på å bli kjent med voksne og barn.

Høstsemesteret starter i slutten av august og vi har åpent til midten av desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og varer til midten av juni. Vi følger skoleruten til Bergen kommune, så når skolen er stengt er vi det også.  I skoleferiene arrangerer vi aktivitetsleirer som barna kan delta på. 

Barna går til og fra skole/SFO/hjem på egenhånd.

Pris pr. måned for 2 dager i uken er 990,-.

Pris pr. måned for 1 dag i uken er 700,-

Halv pris i desember og juni måned.

Hjertelig velkommen til idretts-SFO i Vikinghallen! Klikk her for å melde på.

Vi har støtteordninger for de som av økonomiske grunner ikke har mulighet til å la sitt barn delta på idretts-SFO, klikk her for å søke om støtte.

SFO-koordinator er Stian Lampe: stian@tifviking.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.