ÅRSMØTER I GRUPPENE

19. februar kl. 19.30-21.00 Friidrett
20. februar kl. 18.00 Volleyball
11. mars kl. 19.00 Taekwondo
12. mars kl. 19.30-21.00 Orientering
13. mars kl. 18.00 Håndball
18. mars kl. 19.00 Turn
Mai Ski

ÅRSMØTE REPRESENTANTSKAPET

Tirsdag 19. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
BERETNING / EIENDOMMER
REGNSKAP / BUDSJETT
BERETNING FOND
INNKOMNE FORSLAG
VALG

ÅRSMØTE TIF VIKING

Tirsdag 26. mars kl 19.00
Sted: Vikinghallen

Dagsorden:
ÅRSMELDINGER
MÅLSETTINGER
INNKOMNE FORSLAG
REGNSKAP/BUDSJETT
VALG

Årsmøte 2019
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.
VELKOMMEN!

Møterett: medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innehar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.

Les Vikingbladet med beretninger her

(klikk på bildet)