BILDER

Det vil bli publisert bilder daglig fra turneringen av våre fotografer.

Per 23.01 er streaming av kampene fra NMU19 ikke lov av verken foreldre eller arrangør. Vi vil oppdatere dette om det skulle bli endringer