BILDER

Det vil bli tatt bilder under hele arrangementet som vil bli publisert på nett. Vi ber derfor om at personer som ikke ønsker å bli fotografert tar kontakt med Anja Solberg (tlf.: 48046330, e-post: anja.solberg99@hotmail.com)