Visjon og målsetning

Team Viking – Veien mot toppen.

For å møte fremtidens krav innenfor toppidretten har Viking valgt å organisere den ypperste konkurranseidretten innenfor Team Viking.

Denne gruppen er direkte underlagt styret i hovedforeningen. Dette er gjort for å unngå at avdelingenes økonomiske og menneskelige ressurstilgang skal kunne bli avgjørende for utøvernes sportslige utvikling.

I tillegg mener vi at ved å samle de beste fra de ulike i en gruppe, får vi et samarbeid på tvers av idrettene som vil føre til at vi får frem det beste i hver idrett.

Med dette skal Viking være i stand til å beholde utøverne gjennom hele sin idrettskarriere, og gi dem et fullgodt tilbud uansett hvilket nivå de befinner seg på.