KONKURRANSEIDRETT

—Fomål:
Foreningen skal legge til rette for at våre beste utøvere skal ha økonomiske og ressursmessige betingelser og fasiliteter til å kunne hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå.

—Hovedforeningen skal ta et like naturlig ansvar for å løfte våre lag og utøvere til nasjonalt og internasjonalt nivå, som våre avdelinger tar ansvar for å drive barne- og ungdomsidrett på et høyt faglig nivå.

—Team Viking har også i 2013 sørget for at våre beste utøvere får et tilbud utover det som er naturlig for avdelingene og tilby. Det inkludere samlinger og stevner internasjnalt, trenerhjelp til de prioriterte utøverne og lag, utstyr og tilgang på treningsfasiliteter i Vikinghallen. 


MÅLSETTING KONKURRANSEIDRETT:
TEAM VIKING OG LAG

Hovedforeningen skal legge til rette for at foreningen har minst ett lag topp 16, og et lag topp 24 i  Norge
—Resultat/justering:

Hovedforeningen skal legge til rette for å få frem minst ett lag på junior/ungdomsnivå  på nasjonalt toppnivå
Resultat/justering:

Team Viking skal gjennom fellestiltak og tiltak direkte mot utøvergrupper bidra til at treningsmengde og kvalitet er på et nivå som muliggjør målsetningen
Resultat/justering:


MÅLSETTING KONKURRANSEIDRETT

Ski:
Skal legge til rette for at de som satser skal kunne nå nasjonalt juniornivå (topp 12 i NM).
Resultat/justering:

—Friidrett:
Skal legge til rette for å ha flere utøvere som hevder seg på nasjonalt toppnivå (medalje i UM og junior-NM).
Resultat/justering:

—Kappgang: 
Ha deltakere i internasjonale mesterskap
Resultat/justering:

—TKD:
Ha utøvere som presterer på topp 3 i Norge og deltar i internasjonale mesterskap
Resultat/justering:

—Orientering:
Få frem utøvere som hevder seg i nasjonale juniorkonkurranser
Resultat/justering:

—Turn:
Ha utøvere som deltar og hevder seg konkurranser på kretsnivå
Resultat/justering:

—Håndball:
Ha minst ett lag som hevder seg topp 16 i Norge
Resultat/justering: