Beskrivelse Functional Fitness timer

  • WOD 1,2,3

    Workout of the day. Denne timen passer for alle. Du trener på det nivået som passer deg. Timen er en kombinasjon av styrke og utholdenhet, hvor instruktøren viser og forklarer alle øvelser og sørger for at du trener med korrekt teknikk. Ny WOD hver dag. 45-60 min.

  • OLYTIME

    Styrketime med hovedfokus på de to olympiske løftene rykk og støt. Timen er åpen for alle uansett hvilket nivå, og den vil tilpasses for hver enkelts teknikk og styrke. Som eksempel vil hovedfokuset for de nye være å jobbe med lave vekter for å få inn riktig teknikk, mens de erfarne vil har et fast program de følger.

  • Intro 1 FF

    Intro 1 i functional fitness er en time spesielt tilrettelagt for å møte individuelle behov og maksimere effekten av øvelsene. Målet er å skape en tilpasset opplevelse som tar hensyn til deltakernes styrker og utfordringer for en optimal funksjonell trening.