I Viking fikk vi en flott julepresang fra vår samarbeidspartner Sparebanken Vest.
Mads Didriksen fra SPV var til stede ved årets julelunsj og overrakte en gavesjekk på kr. 150.000 fra allmennyttige fond til vår styreleder Kjell Lund.

Støtten er øremerket våre nye treningslokaler i Eidsvåg.