TIF VIKING FOR ALLE

ROBUSTHET GJENNOM MANGFOLD OG INKLUDERING

MED STØTTE FRA LOTTERITILSYNET

HVA ER VIKING FOR ALLE?

Viking for alle er et mangfold og inkluderingsprosjekt rettet mot særlig barn i lavinntektsfamilier og jenter med minoritetsbakgrunn. Formålet er å fremme aktiviteter som skaper fellesskap, mestring og robusthet.

HVA KAN VI TILBY?

Vi tilbyr undervisning i dans og taekwondo, og arrangerer fellesturer. Våre instruktører har lang erfaring innenfor sitt felt, og skal sørge for at barna/ungdommene føler seg godt i varetatt og befinner seg i et trygt mestringsmiljø.

HVORDAN KOMME I GANG?

Har du spørsmål eller ønsker å avtale treninger? Send en epost til ingvild@tifviking.no. Vi trener enten sammen i Vikinghallen eller vi holder treninger i deres lokaler. Treningen vil skje etter avtalt dato og tidspunkt.

ADRESSE: ØVREDREGGSALLMENNING 7

EPOST: ingvild@tifviking.no

MOB: 55 36 53 46