INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I TIF VIKING TURNAVDELINGEN ONSDAG 10.MARS 2021

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I TIF VIKING TURNAVDELINGEN

(TURN OG SPORTSDRILL) ONSDAG 10.MARS 2021  KL. 18.00 I VIKINGHALLEN

 

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Årsberetning
  5. Regnskap 2020
  6. Budsjett 2021Turn
  7. Budsjett 2021 Sportsdrill
  8. Dugnader og arrangementer
  9. Valg
  10. Eventuelt

 

Saker kan meldes til Inger Johanne Haugen på ingerjohanne.haugen@hotmail.com eller på tlf. 95 24 25 94.

Om det ikke blir tillatt med arrangementer på denne dato vil årsmøtet bli arrangert digitalt og link til møtet vil bli gjort tilgjengelig.

Velkommen !!

Styret i TIF Viking turnavdelingen

Saksliste årsmøtet 2021