KONTAKTINFO STYRET

Jonas Vindedal Lango

Leder

Tlf: 974 38 324
jonasvlanglo@gmail.com

Inge Bønkel Birkeland

Nestleder

Tlf: 411 05 727
volleyballinge@outlook.com

Mette Blindheimsvik

Kasserer

E-post: mett-bl@online.no
E-post: kasserer.tifvvolleyball@outlook.com

KONTAKTINFO SPORTSLIG UTVALG

Jonas Vindedal Langlo

Medlem

Tlf: 974 38 324
jonasvlanglo@gmail.com

KONTAKTINFO TRENERE

Martin Mjelde Bjelland

Hovedtrener dame elite

Tlf: 909 45 755
martin.mjebje@hotmail.com

Maria Farsund

Assistenttrener damer elite

Tlf: 905 26 168
maria@tifviking.no

Daniel Evensen

Analyseansvarlig damer elite

Tlf: 90197129
E-post: kawakta4890@gmail.com

Scott Olsen

Hovedtrener herrer elite

Tlf: 94844516
E-post: scottolsen4@hotmail.com

Ivar Bakken

Assistent elite herrer

Tlf: 913 11 506
nekkabi@gmail.com

Maria Farsund

Hovedtrener 2.div damer

Tlf: 905 26 168
mariafarsund@outlook.com

Georg Lipai

Hovedtrener 1.div herrer

Tlf: 95550282
E-post: georg.lipai@gmail.com

Bjørn Ove Langlo

Assistenttrener 1.div herrer

Tlf: 90669650

Endre Synnevåg

Hovedtrener JU19

Tlf: 901 06 754
E-post: endresynne@gmail.com

Eivind Byberg

Hovedtrener JU17

Tlf: 98497858
E-post: eivindbyberg@msn.com

Per-Ole Ingebrigtsen

Hovedtrener 2.div herrer

Tlf: 414 09 135
E-post: per-o-i@online.no

Harald Hausen

Assistenttrener 2.div herrer

Tlf: 924 60 414
E-post: harald.hausen@mailbox.org

Lilli Andersen

Hovedtrener JU15

Tlf: 41619860
E-post: lillisofieandersen@gmail.com

Simon Hopland

Hovedtrener GU17

Tlf: 468 69 807
E-post: simonhoppeland@gmail.com

Ragnhild Eri

Assistenttrener GU17

Tlf: 95269122
E-post: ragnhild@log.no

Martin Østensen

Hovedtrener GU15

Tlf: 40050984
E-post: maostensen@gmail.com

KONTAKTINFO OPPMENN

Martin Mjelde Bjelland

Oppmann elite damer

Tlf: 90945755
E-post: martin.mjebje@hotmail.com

Ivar Bakken

Oppmann elite herrer

Tlf: 913 11 506
E-post: nekkabi@gmail.com

Tone Hølleland

Oppmann 2.div damer

Telefon: 48187045

Geir Magne Engås

Oppmann 1.div herrer

Geir Magne:
E-post: gerimagneengas@gmail.com

Harald Hausen

Oppmann 2.div herrer

Tlf: 92460414
E-post: harald.hausen@mailbox.org

Maria Tveten og Svein Brekke

Oppmann JU19/U17

Maria Tveten:
Telefon: 45063016
E-post: mariatveten@gmail.com

Svein Brekke
Telefon: 90693144
E-post: sb@amct.no

Nina Marie Fossen og Øystein Bjaanes

Oppmann GU17

Nina:
E-post: nina.marie.fossen@gmail.com

Øystein:
E-post: oystein.bjaanes@dnv.com

Jakob Bentsen

Oppmann GU15

Jan Andreassen og Torgeir Thorrud

Oppmann JU15

Jan:
Tlf: 41216815
E-post: janjacoba@gmail.com

Torgeir:
Tlf: 97677670
E-post: torgeirthorrud@gmail.com