Viktige opplysninger til deg som leier SAGATUN.

Nøkler:

Du bruker samme nøkkel til hovedhuset, til vedhuset og til bommen nederst i veien. Bommen skal være fastlåst med hengelås enten den er åpnet eller stengt.

Kun hyttestyret har nøkkel til prosessrommet for kloakkvann i vedhuset.

Ved ankomst:

Sett på varmekabler i gulvene i kjelleren og FLEXIT-viftesystemt på 1. Bryteren til viftesystemet er merket FLEXIT og finnes til venstre når du åpner skyvedøren mellom stuen og soveromsgangen i 1. etg.

Ved avreise:

Lås vedhuset. Lås 4 dører fra innsiden, dør under altanen, dør inn til skistall/vedbod, ytterdør i gang i 1. etg. og stuedør i 1. etg. Lås til slutt hoveddøren med nøkkel. Steng veibommen med hengelås. Varmekabler i kjeller skal være slått på og innstilt på 5 0C. Ikke sett igjen matvarer, tøm kjøleskap og fryser. Oppvaskmaskin og vaskemaskin skal være slått av og tømt ved avreise. Trekke ut kontaktene til kaffetrakteren og vannkokeren.

Avreise vinter (15. oktober – 15. april):

Sett FLEXIT-bryteren på 0.

Slå av ovner på loftet. Ovner i 1. etg. skal være slått på og innstilt på 50 C.

Alle luftekanaler skal være stengt. – Også de smale horisontale spaltene over vinduene.

Avreise sommer (15. april – 15. oktober):

Sett FLEXIT-bryteren på 1.

Alle ovner i 1. etg. og på loft skal være slått av.

Hytten er vårt felles gode og drives på dugnad, inntektene av utleie går til drift og vedlikehold av hytten. Ta godt vare på hytten og forlat hytten i den stand du ønsker å finne den. Dersom noe er i stykker ved ankomst eller noe går i stykker, meld fra slik at ting kan utbedres så raskt som mulig. Husk å skrive i hytteboken før avreise. Det er forventet at brukere av hytten måker snøen på terrassen. Å legge i ovnen og å fylle vedkorgen før avreise er god hytteskikk. Husk å betale for ditt opphold senest en uke etter avreise (konto nr: 3633.34.46973).

Det er forbudt å være på takene både vinter og sommer.

Når det er mye snø på taket kan det være farlig å oppholde seg på langsidene av hytten. Særlig er faren stor på nedsiden, der snøen plutselig kan rase fra stor høyde.

Leieforholdet avsluttes 17:00 avreisedagen

Er det noe du lurer på kan du kontakte:

Tom Pedersen – utleieansvarlig         (91 34 98 61, tom.pedersen@evry.com )

Trond Nymark – vedlikeholdssjef (97 66 65 75, trond@trondnymark.no)

Ander Søyland – hyttesjef  (90670840, anders_soyland@icloud.com)

Tilleggsinformasjon:

Lagerrom på loftet (døren på den øverste avsatsen):

Til dette rommet er det adgang forbudt, spesielt for barn, hold døren låst. Den ansvarlige leietageren kan hente ut vaskeartikler og toalettpapir når det er tomt for dette.

Vedovn:

Instruks henger på skorsteinen. Når ovnen er gjennomvarm (etter en halv time) holder du den i jevn fyring ved å legge et par kubber i bunnen av ovnen. Rolig gløding er mer økonomisk enn flammende sprengfyring.

Brannvarsler:

Brannvarslerpanelet finner du i gangen i 2. etasje. Hvis panelet begynner å pipe kan du stoppe pipingen selv. Fremgangsmåten finner på en instruksjon som henger innrammet på veggen under selve panelet.

Parkeringsplasser:

Viking eier og betaler for 3 parkeringsplasser 250 meter nedenfor bossbua og har følgelig krav på 3 plasser til en hver tid. Våre hyttenaboer er ikke vant med at vi benytter denne retten fullt ut. Legg derfor en lapp påskrevet VIKING godt synlig i frontruten i hver bil.

Viftesystemet:

i huset må være i drift når det bor folk her. Du finner en bryter merket FLEXIT til venstre når du åpner skyvedøren mellom stuen og soveromsgangen. Denne bryteren skal normalt stå på 1.

Komfyr:

Denne må først startes ved å trykke på symbolet; Ø  – (skråstreken skal være loddrett).

Det har vist seg at når du først er kommet så langt går resten av seg selv ved prøving og feiling. Platetoppen er ikke en induksjonsovn og må slåes av etter bruk.

Tørkerom:

Her finner du én bryter for varmekablene i gulvet og én bryter (den som er merket 0) for varmeovnen. Termostaten styrer både ovn og gulv samtidig. La termostaten stå på 250 – 30 0 når det er mye vått tøy i rommet. Ellers skal den stå mye lavere, eventuelt avslått.

Dusjene:

Du må selv starte viften (bryter finner du ved lysbryter). La viften gå en time etter at du har dusjet for å tørke ut rommet. Husk å slå av etter en time.

Badstuen:

Badstuen varmes opp på en time fra den settes på med full effekt.

Skal du på tur kan den forhåndsinnstilles til å slå seg på inntil 4 timer etter at du har gjort innstillingen. Se nederst på frontpanelet til badstuovnen.

Bommen:

Bommen skal være stengt om sommeren (snøfri vei), ved stabilt snødekke i november/desember låses bommen i fast i åpen posisjon.