Vikingbladet er nå tilgjengelig på nett. I første omgang kan du lese blad fra 2016.
Nr. 2 ble utgitt i slutten av desember så dette er “ferskt” for de fleste. I løpet av kort tid vil vi legge ut flere blader fra vårt arkiv.