Vikingrennet er flyttet tilbake til Totland pga. de fine skiforholdene i Bergen. Sjekk oppdateringer i innbydelsen (rød tekst).