Nytt tilbud! Idretts-SFO i Vikinghallen

Turn og idrettsforeningen Viking har lang tradisjon innen aktivitet for barn og unge. Nå starter vi også med en aktiv skolefritidsordning (SFO) for de eldste skolebarna. To dager i uken kan fjerde- til syvendeklassinger komme til Vikinghallen for å drive med ulike idrettsaktiviteter, grunnleggende motorikk og basisøvelser. Vi introduserer to tilbud fra høsten 2016: Idretts-SFO og Håndball-SFO. Begrenset antall plasser.

Begge tilbudene starter kl 13:30 i Vikinghallen med et enkelt brødmåltid og muligheter for å få hjelp til leksene. Fra klokken 14 til 15 blir det hovedaktivitet (håndball eller generell idrett) etterfulgt av basistrening og grunnleggende motoriske øvelser i fellesskap frem til kl 15:30. Deretter er det mulighet for en halvtimes frilek i idrettshallen før barna kan returnere til leksene før vi avslutter kl 16:30.

Høstsemesteret starter torsdag 1.september og vi har åpent til midt i desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og vi har åpent til midten av juni. I desember og juni har vi eget program med aktiviteter tilpasset sesongen og været.

De første to ukene etter oppstart henter vi barna som kommer fra skolene i nærområdet. Ellers går barna til og fra skole/SFO/hjem på egenhånd.

Pris pr måned er 990,-. Halv pris i desember og juni måned.

Hjertelig velkommen til Idretts-SFO i Vikinghallen! Klikk her for mer info og påmelding.

Det er nå fullt på Håndball-SFO, men ledige plasser på Idretts-SFO.