Klikk på bildet for å lese saksdokumenter til årsmøte:

 

Velkommen til Årsmøte i TIF Viking 2022
Tirsdag 15. mars kl 19.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: årsmeldinger, målsettinger, innkomne forslag, regnskap og budsjett og valg.

Møterett årsmøte TIF Viking 2022:

Alle voksne medlemmer har møterett.
Forslag må være adm. i hende seinest 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider 1 uke før årsmøte.

Velkommen til Årsmøte i representantskapet 2022
Tirsdag 15. mars kl 18.00 i Vikinghallen.
Dagsorden: bertninger /eiendommer, regnskap og budsjett, beretning fond, innkomne forslag og valg.

Møterett representantskapet:

Medlemmer med mer enn 15 års voksent medlemskap eller innhar minst den gyldne medalje eller personer som tidligere er tatt opp av årsmøtet.