Netty er vår sponsor og vi er stolt av ha med oss en så flott samarabeidspartner på Jentegangen.  Netty vil i tiden frem mot arrangementet komme med gode tilbud til alle deltakerne.
De vil også være tilstede på arrangementet med spennende stand.
Følg JENTEGANGEN på facebook, her vil vi lage egne konkurranser med flotte premier fra Netty.

I tillegg kan du nå melde deg på Jentegangen i alle Netty butikkene; Olav Kyrresgate, Kløverhuset og Åsane Senter.