Styret i Friidrett fra 2019

Bjørg Larsen – leder

Kåre Jan Børø – kasserer

Vidar Gjerde

Per-Hermund Høgheim

Cecilie Brekke Rygh

Jan Rolstad (kappgang)

Terje Kleiveland (joggegruppen)