HOVEDSTYRET I TURN- OG IDRETTSFORENINGEN VIKING 2020

LEDER:
Christian Sætersdal
christian.saetersdal@helse-bergen.no

NESTLEDER:
Anne Kristin Meyer

MARKED OG ØKONOMI:
Christian Ravnå
chravn@hotmail.com

ANS. BARNEIDRETT:
Elisabeth Kristiansen

ANS. KONK.IDRETT
Rune Pinås
runepinas@gmail.com

MOSJONSANSVARLIG:
Jostein Atle Skodvin
jossa@bluezone.no

STYREMEDLEM:
Haldis N. Dahl

VARAMEDLEM:
Kjell Lund

FRIIDRETTS AVD:
Bjørg Larsen
bjo-la@online.no

TURN AVD:
Inger Johanne Haugen
ingerjohanne.haugen@hotmail.com

GANG AVD:
Petter Fjeldstad
petter@tifviking.no

HÅNDBALL AVD:
Bjørn Måge

ORIENTERINGS AVD:
May-Lill Damm
mldamm@online.no

LANGRENNS AVD:
Kjell Olav Haugland
Koh@bergen-tankers.no

VOLLEYBALL AVD:
Bente Siljander
bente@siljander.no

TAEKWONDO AVD.:
Per Frode Sundby
per.frode.sundby@pwc.com