Turn, idrettskole, avdelinger og påskeferie

Hei alle sammmen.  Storparten av avdelingene tar påskeferie fra mandag 21.mars. Turn, idrettskolen og andre barneaktiviteter tar fri. Hør med din egen instruktør i din avdeling om de skal ha noen ekstratreninger den uken. Om ikke det er avtalt noe med din trener så tar de fri.