For stor til vanlig SFO??

VELKOMMEN TIL IDRETTSSKOLE I VIKINGHALLEN

Turn og idrettsforeningen Viking har lang tradisjon innen aktivitet for barn og unge. Vi har en aktiv fritidsordning for de eldste skolebarna. To til tre dager i uken kan fjerde- til syvendeklassinger komme til Vikinghallen for å drive med ulike idrettsaktiviteter, grunnleggende motorikk og basisøvelser.

Vi introduserer to tilbud fra høsten 2017: Idretts-Skole og Håndball-Skole. Begrenset antall plasser. Her kan man velge mellom 2 eller 3 dager i uken. Ordinære dager er tirsdag og onsdag, men man kan i tillegg velge torsdag, som er all.idrett.

Begge tilbudene starter kl 13:30 i Vikinghallen med et enkelt brødmåltid. Fra klokken 14 til 15.30 blir det hovedaktivitet (håndball eller generell idrett) etterfulgt av basistrening og grunnleggende motoriske øvelser i fellesskap frem til vi avslutter kl 16:00.

Høstsemesteret starter tirsdag 29.august og vi har åpent til midt i desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og vi har åpent til midten av juni. I desember og juni har vi eget program med aktiviteter tilpasset sesongen og været. I skoleferiene arrangerer vi aktivitetsleirer som barna kan delta på.

Barna går til og fra skole/SFO/hjem på egenhånd.

Pris pr. måned for 2 dager i uken er 990,-.

Pris pr. måned for 3 dager i uken er 1250,-

Halv pris i desember og juni måned.

Påmelding via lenken her

Vi har støtteordninger for de som av økonomiske grunner ikke har mulighet til å la sitt barn delta på SFO, klikk her for å søke om støtte.