VIKINGHYTTEN PÅ VAREGGEN

For deg som vil ta en moderat søndagstur til Vikings hytte på Vareggen (590 moh) kan det være høvelig å ta med seg litt historikk.  Men først konstaterer vi hvor uforpliktende lett du i dag kan ta deg innover i moderne tekstiler og lette fjellsko uten ansvar for andre enn deg selv og ditt eget velvære. 

Denne store hytten er fraktet innover i fjellheimen bit for bit.  I årevis var det uakseptabelt å ankomme Vareggen uten en tung bør på ryggen. Taksperr og gulvdragere, vinduer og dører, murstein og takstein, ovner og flaggstang.  Ja til og med en utendørs svingstang fikk turnerne montert.  Dette skjedde i årene frem mot 1913 da hytten ble innviet.  Alt ble båret på ryggen.  Det var før Fløybanen ble åpnet i 1918. Men det var samtidig som Rundemansveien ble bygget frem mot åpningen av Rundemanen radio 1. september 1912.  Før det ble mesteparten kjørt til gården Garmanslund og båret i etapper forbi Tarlebøstemmen til Vareggen. Ski og hyttelivet blomstret frem mot 2. verdenskrig.  Særlig under arbeidsløsheten og depresjonen i tredveårene ble det knyttet livslange vennskap.  De med inntekt delte med de arbeidsløse.  De slet seg innover i mørket etter arbeidstidens slutt om lørdagene.  De konkurrerte i langrenn og hopp i selvbygget bakke om søndagene.

Ruinene etter hoppbakken kan ses nede i Skitnedalen den dag i dag.  For påsken var det bare å sette seg på venteliste for plass.

Krigstid og idrettsstreik gjorde at hytten sto uten vedlikehold i 5 år.  Forfallet var påtakelig.  Frigjøringsrusen og gjenreisningsviljen var ikke til udelt fordel for hytten.  I Viking dannet det seg to grupperinger.  Å redde byfjellshytten fra forfall og endelikt var målet til den ene gruppen.  Å bygge ny og moderne feriehytte på Mjølfjell  var målet til den andre.  Hytten på Mjølfjell ble reist og hytten på Vareggen ble reddet.  Begge prosjektene som resultater av enorm uselvisk dugnadsinnsats.

Opprettelsen av Vikings Ski og Orienteringsråd i 1945 førte til sementeringen av et sterkt miljø som ut resten av århundret med kjærlighet har tatt vare på Vareggenhytten.  Dette miljøets innsats er kortversjonen av 50 års verdig hytteskjøtsel.  Også disse årene har det vært mye slit og bæring.

Ovner skiftes med jevne mellomrom.  Hytten kles om med eternittplater.  Senere kles den om på nytt med trepanel.  Takskiferen erstattes med aluminiumsplater som vinden river av og føyser ned i Hauglandsdalen.  Disse platene erstattes så med stålplater som fraktes inn med snøscooter.  Alle vinduene skiftes.  Samtidig skal brensel, propangass og salgsvarer bæres inn.  Jevnt og trutt.  År etter år.  Men så blir vi moderne.  To ganger etter krigen har vi grundig planlagt og gjennopmført helikopertransport for store prosjekter.  For en opplevelse etter å ha båret i tiår etter tiår.

Hyttevaktordningen
Du som ankommer hytten i dag møtes av et vennlig og frivillig medlem av hyttevaktordningen.  Det er en ære å overholde sin vakt – uansett vær.  Besøket kan være nede i 1-3 personer når været er som verst, men hytten er åpen og varm.  Var det noen som snakket om profitt?  På gode dager kan salget være slik at driftsutgiftene gjennom året dekkes.  Det viktigste aktivum for Vikinghyttens bestående er hyttestyret og hyttevaktgjengen.  Vil du være en av oss som holder hytten åpen for publikum en søndag eller to i året, eller vil du  være med å holde liv i en snart hundreårig hytte, så er du hjertelig velkommen til å være sammen med oss som har hytten kjær.