STYRET – KAPPGANG

Petter Fjeldstad

Leder

Mail: petter@tifviking.no
Mobil: 47 35 49 86

Nina Solvår Sælen

Nestleder

Syver Andersen Morvik

Styremedlem

Mail: syver@tifviking.no
Mobil: 95 81 08 83

Nina Gunnarschjå

Styremedlem