OM IDRETSSKOLEN

—Formål:

—Vi skal gjennom idrettsskolen introdusere idrett på en positiv måte som gir barna lyst til å drive fysisk aktivitet. Idrettsskolen skal også bidra med rekruttering til avdelingene.

—Aktiviteter:

—Ukentlig tilbud til barn mellom 2-10 år. Gjennomført.

—Arrangere Idrettsskole for 2 SFO-er i Vikinghallen. Gjennomfører for 3 skoler i nærmiljøet.

Vikings egen Idretts-SFO. Ikke startet opp.

Stor og Sprek for barn og unge. 40-50 barn deltar i ukentlig aktivitet.

Idrettsleirer i skoleferier. Idrettsleir i sommer og høstferie. 

Semester planer vår 2015

2-4 år klikk her

4-7 år klikk her

Sprek Viking