STYRET – TIF VIKING

Kjell Lund

Kjell Lund

Leder
Jostein Skodvin

Jostein Skodvin

Nestleder
Karianne Straume

Karianne Straume

Konk. Idrett
Kristin Røen Fauske

Kristin Røen Fauske

Barneidrett
Halldis N. Dahl

Halldis N. Dahl

Mosjonsidrett
Jan Rognaldsen

Jan Rognaldsen

Økonom
Benedikte Gjelsvik

Benedikte Gjelsvik

Styremedlem
Sofie Larsen

Sofie Larsen

Varamedlem
Per Bjørkhaug

Per Bjørkhaug

Leder representantskapet