STYRET – ORIENTERING

May-Lill Damm

Leder

Mail: mldamm@online.no

Trygve Buanes

Kasserer

Vemund Hansen

Styremedlem

Mail: vemund77@gmail.com

Ylva Helle

Styremedlem

ylva.helle@gmail.com

Tor Sørevik

Styremedlem

Mail: tor.soerevik@math.uib.no

KARTRÅD – ORIENTERING

Tor Sørevik

Leder

Jørgen Frønsdal

Medlem

Axel Ingvaldsen

Medlem

Jørn Torgersen

Medlem