VIKINGHYTTEN PÅ VAREGGEN
Vaktliste 2024
JanuarAugust
14Tor Sørevik480 14 171tor.sorevik@uib.no4Gunn Knudsen Pound46 91 14 15gu-poun@online.no
21Øivind Øvrebotten911 32 242ovinovre@online.no11Gerd Knudsen41 80 92 43gerd-kn@online.no
28Christian Ravnå995 60 966chravn@hotmail.com18Svenn C. Kristiansen452 85 350svennck@gmail.com
25Kari  Bjørkhaug 905 10 405katrones@broadpark.no
Februar
4Gunnar Knudsen941 92 649gunnarogedelmay@gmail.comSeptember
11Kari  Bjørkhaug 905 10 405katrones@broadpark.no1Ida Sætersdal915 37 594 ida.saetersdal@gmail.com
18Lise Bjørkhug Gundersen994 95 212Lise.Bjorkhaug.Gundersen@hvl.no8Svenn C. Kristiansen452 85 350svennck@gmail.com
25Christian Sætersdal454 47 782christian.saetersdal@helse-bergen.no15Lise Bjørkhug Gundersen994 95 212Lise.Bjorkhaug.Gundersen@hvl.no
22Anders Søyland906 70 840anders_soyland@icloud.com
Mars29
3Peder Haugfos415 70 572peder.haugfos@gmail.comOktober
10Mariann Schei452 05 456mariannschei@gmail.com6Karianne Strømme454 94 434karianne@stromme-lid.net
17Egill Knudsen55 50 95 5290 11 30 58eknas@online.no13Per Bjørkhaug55 29 16 01916 56 2 09bjorkhaugper@gmail.com
24Palmesøndag20Annike Opheim Aase464 22 004annike-opheim.aase@no.abb.com
311. Påskedag27Kari  Bjørkhaug 905 10 405katrones@broadpark.no
April
7Ørjan Totland477 58 058orjan.totland@uib.no
14Tom Pedersen913 49 861tom.pedersen@chainweb.netNovember
21Anders Søyland906 70 840anders_soyland@icloud.com3Gunnar Knudsen941 92 649gunnarogedelmay@gmail.com
28Ida Sætersdal915 37 594. ida.saetersdal@gmail.com10Christian Ravnå995 60 966chravn@hotmail.com
17Jan Terje Mikkelsen412 29 710jmikkels54@gmail.com
24Tor Sørevik480 14 171tor.sorevik@uib.no
Mai
5Peder Haugfos415 70 572peder.haugfos@gmail.comDesember
12Merete Litleskare982 12 561merete.knudsen.litleskare@helse-bergen.no1Øivind Øvrebotten911 32 242ovinovre@online.no
191. Pinsedag8Tom Pedersen913 49 861tom.pedersen@chainweb.net
26Terje Kleiveland90 85 70 85terje.kleiveland@gmail.com
Juni
2Are Andresen924 40 553hunsager@hotmail.com
9Jostein Skodvin918 36 890jossa47@hotmail.no
16Svenn C. Kristiansen452 85 350svennck@gmail.com
Juli
Vi holder stengt i juli, men hytten kan brukes til dagsbesøk av alle som
har fått utlevert nøkkel.  NB! Ingen proviant i hytten.
Åpen hytte 10.30-14.30. Ved behov kanskje lenger, hyttevakt avgjør. Ta vakten også i dårlig vær; viktig da at turfolk får ly.
Men går det på sikkerheten løs, i storm, er det tillatt å snu! 
Heis flagget hvis været tillater det, og heng det lille flagget på veggen (hjørnet nord/øst). 
Hent vann i brønnen, og kok opp. Ikke la det fosskoke; damp skader. Fyr i ovnen ved behov, og/eller tenn parafinovner.
Vask opp, og vask gulv. Steng vinduer og dør. Sjekk dodør. Slukk alle lys når du går. Ta med ikke brennbart boss!
Skru av lys på tavlen i kottet på loft. Se bruksanvisning.
Vikinghytten har VIPPS-nummer: 733020 Vareggen. Ta evt. med litt vekslepenger. Kontantsalg overføres til konto i Spareb. V. 3625.87.39218 – Vikinghytten Vareggen v/ Øivind Øvrebotten
N. Skansemyren 5, 5019 Bergen. Han må ha innskuddsbilag m/ navn, dato for salg påført.
Ring Egill Knudsen hvis gass/proviant minker. Ring gjerne neste hyttevakt med orientering hvis noe mangler.
Passer ikke den oppsatte vakt, ring en annen på listen og bytt! Minn gjerne vedkommende på byttet når vakten nærmer seg.
GOD VAKT, OG TAKK FOR INNSATSEN!  
Hilsen hyttestyret:
Kari Bjørkhaug (hyttesjef – 905 10 405), Egill Knudsen (55 50 95 52 – 901 13 058), Christian Ravnå (995 60 966),
Øivind Øvrebotten (kasserer – 911 32 242), Per Bjørkhaug (55 29 16 01 – 916 56 209)