Vi har fått Bydrift med på laget!

Det er en glede å kunne fortelle at vi har inngått ny sponsoravtale med Bydrift. Bydrift har lenge hatt en sentral rolle i vår store løpsfest; Bergen City Marathon. De har siden starten for løpet sørget for at all skilting i forbindelse med trafikale omlegginger har vært ivaretatt på best mulig måte. Det er derfor gledelig at vi nå kan videreutvikle det gode samarbeidet gjennom den nye avtalen. (Bilde f.v. Trond Hjelmeland, daglig leder hos Bydrift med Roger Gjelsvik, daglig leder i Viking).